AnnaE
#0

 

 

Fonetica limbii romane - clasificarea sunetelor

 

Fonetica
 

Fonetica este primul nivel al limbii romane care studiaza sunetele acesteia,modul in care acestea se combina precum accentul si intonatia ca unitati suprasegmentare.

Sunetul = obiectul fonetic

Sunetul = obiectul foneticii, se clasifica in doua moduri : - sunete simple (atunci cand sunt identice cu litera
- sunete complexe (identice cu o secventa de litera)

Sunetele limbii sunt : vocale,semivocale si consoane, iar combinatiile de sunete sunt : diftong,triftong si hiat.

Diftong - grup de sunete alcatuite dintr-o vocala si semivocala (soare, pai, noapte)

Triftong - grupul alcatuit dintr-o vocala si doua semivocale aflate in aceeasi silaba (leoaica, suiai, iau)

Hiat - succesiunea a doua vocale alaturate in doua silabe diferite (alcool, stiinta, zoologie)

Silaba - reprezinta segmentul in componenta caruia intra obligatoriu o vocala in functie cu numarul de silabe si pot fi: monosilabice, plurisilabice sau axilabice

 

 

Despartirea in silabe
 

Nu se despart in silabe abrevierile (R.A.T.B., C.F.R.) sau derivatele din abrevieri, numele de persoana sau notatiile care includ abrevieri.

 

 

Reguli de despartire in silabe
 

- o consoana intre doua vocale trece la silaba urmatoare
- doua consoane intre doua vocale stau in silabe diferite (daca a doua consoana este "l" sau "r" iar prima "b","c","d","f",,"h","v","t". ambele consoane trec la silaba urmatoare.
- trei consoane intre trei vocale despartirea se face dupa prima consoana
- doua vocale alaturate stau in silabe diferite

 

 

Unitati suprasegmentare : Accentul si Intonatia

Accentul - pronuntarea intensa a unei silabe intr-un cuvant sau a unui cuvant intr-un enunt

- in limba romana accentul nu este fix
- accentul ajuta la intelegerea sensului cuvintelor

Intonatia - reprezinta variatia tonului vocii in timpul rostirii unui enunt
- semnele de punctuatie reprezinta realizarea grafica a intonatiei.

AnnaE
#3

APLICAȚII - FONETICĂ - EXERCIȚII - FIȘA III

 

1. Se dă textul:

    „Seceta a ucis orice boare de vânt.

      Soarele s-a topit și a curs pe pământ.

      A rămas cerul fierbinte și gol.

     Ciuturile scol din pământ nămol”      (Nicolae Labiș)

a) Scrie numărul de litere și de sunete din cuvintele:

- seceta    ...............................................

- ciuturi     ...............................................

- orice       ...............................................

b) Scrie din text cuvintele cxare conțin diftongi.

....................................................... ...................................

c) Desparte în silabe cuvintele și precizează regula folosită

- orice     ....................................................

- pământ  ..................................................

- fierbinte  .................................................

 

3. Completează enunțurile de mai jos sensul potrivit al următoarelor cuvinte, în funcție de accentul adecvat:

adună - aduná, casa - casa, adoptă - adoptă

 

a) Copilul ............................................cifrele. (indicativ prezent)

    El ................................ merele. (indicativ, perfect simplu)

 

b) Are .............................plină de flori.

    El ............................... obiectele nefolositoare. (verb)

 

c) Ionel .......................... o atitudine defensivă. (indicativ, perfect simplu)

    Familia ....................... doi copii. (indicativ, prezent)

 

4. Accentuează corect cuvintele: profesor, biografie, simpozion, caracter, matur.

 

5. Scrie ce sunetele se aud în pronunțarea sunetului „X” din cuvintele: 

   taxă             ............................                                             extenuat - ................................

   examinare  .............................                                             extemporal - ............................

   extern          ............................

AnnaE
#4

APLICAȚII - FONETICĂ - EXERCIȚII - FIȘA III

 

 Se dă textul:

    „Nu e amurgul încă, dar ziua e pe rod,

     Și soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie.

     Acum - omidă near - spre poama lui se suie

     Târâș, un tren de marfă pe-al Argeșului pod.”   (ion Pillat, În vie)

 

1. Transcrie din textul dat trei cuvinte cu diftongi diferiți.

 

2. Cuvântul „ziua” conține:

 

a) un hiat  ................................

b) un diftong ............................

c) un triftong ............................

 

3. Desparte în silabe cuvintele: 

amurgul     ....................................

acum          ...................................

marfă          ..................................

Argeș          ..................................

 

4. Accentuează următoarele cuvinte, specificând regula folosită:

a) soarele       .........................................

b) târâș           .........................................

c) marfă           ........................................

 

5. Scrie numărul de litere și de sunete din cuvintele:

 

a) gutuie     ...............................................

b) Argeș      ...............................................

c) pod          ..............................................

 

Reguli de despărțire în silabe - să ne amintim regulile

 

Despărțirea în silabe a cuvintelor se face după următoarele reguli:

 

1. O consoană aflată între vocale va forma silabă cu următoarea vocală.

Exemplu: a-pă, ca-să, dru-meț, pla-să, ma-re, te-le-fon.

 

2. Două consoane aflate între vocale, se despart, intrând fiecare într-o silabă.

Exemplu: car-te, des-tul, sal-bă, var-ză.

 

Excepție: dacă a doua consoană este „r” sau „l”, amândouă consoanele intră în aceeași silabă.

 

Exemplu: co-dru, fe-tru, pia-tră, o-braz-nic, a-tlas, a-tlet, a-flu-ent, o-blon, ma-tla-sat, a-cru.

 

3. Când există un grup de două, trei sau mai multe consoane, despărțirea se va face între prima și a doua consoană.

 

Exemplu: dis-pre-țu-it, cin-stit, îm-bră-cat, în-tre-ru-pe-re, an-tract, sur-priza.

 

Exceptie: În cazul grupurilor de consoane „lpt”, „mpt”, „nct”, „rct”, „rdv”, „ptf”, „ncs”, despărțirea în silabe se va face între a doua și a treia consoană.

 

Exemplu: arc-tic, scul-ptor, somp-tu-os, func-ți-e, jert-fă, onc-tu-os, sand-vici, punc-ta-re, jonțne.

 

4. Vocalele în hiat se despart intrând în silabe diferite.

 

Exemplu: cre-a-ție, po-e-zi-e, co-o-pe-rant, i-ma-gi-na-ție-e, a-cro-ba-ți-e.

 

La despărțirea în silabe a unui cuvânt derivat sau compus se va ține seama de componentele lui.

 

Prefixul va forma întotdeauna silabă.

 

Exemplu: i-re-al, sub-li-ni-at, sub-o-fi-țer, des-pa-che-tat, dez-or-do-nat, ante-vor-bi-tor, con-ce-tă-țean, anti-co-a-gu-la-re, post-o-pe-ra-tor, extra-or-di-nar, în-no-rat, pre-fa-ce-re, re-e-xa-mi-nat, des-ză-pe-zi-re.

Cuvintele compuse se despart între ele.

Exemplu: de-plin,  ast-fel,  ori-ca-re,  bi-ne-voi-i-tor,  rău-fă-că-tor,  drept-unghi,  opt-spre-zece.