Viewing Single Post
AnnaE
#4

APLICAȚII - FONETICĂ - EXERCIȚII - FIȘA III

 

 Se dă textul:

    „Nu e amurgul încă, dar ziua e pe rod,

     Și soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie.

     Acum - omidă near - spre poama lui se suie

     Târâș, un tren de marfă pe-al Argeșului pod.”   (ion Pillat, În vie)

 

1. Transcrie din textul dat trei cuvinte cu diftongi diferiți.

 

2. Cuvântul „ziua” conține:

 

a) un hiat  ................................

b) un diftong ............................

c) un triftong ............................

 

3. Desparte în silabe cuvintele: 

amurgul     ....................................

acum          ...................................

marfă          ..................................

Argeș          ..................................

 

4. Accentuează următoarele cuvinte, specificând regula folosită:

a) soarele       .........................................

b) târâș           .........................................

c) marfă           ........................................

 

5. Scrie numărul de litere și de sunete din cuvintele:

 

a) gutuie     ...............................................

b) Argeș      ...............................................

c) pod          ..............................................

 

Reguli de despărțire în silabe - să ne amintim regulile

 

Despărțirea în silabe a cuvintelor se face după următoarele reguli:

 

1. O consoană aflată între vocale va forma silabă cu următoarea vocală.

Exemplu: a-pă, ca-să, dru-meț, pla-să, ma-re, te-le-fon.

 

2. Două consoane aflate între vocale, se despart, intrând fiecare într-o silabă.

Exemplu: car-te, des-tul, sal-bă, var-ză.

 

Excepție: dacă a doua consoană este „r” sau „l”, amândouă consoanele intră în aceeași silabă.

 

Exemplu: co-dru, fe-tru, pia-tră, o-braz-nic, a-tlas, a-tlet, a-flu-ent, o-blon, ma-tla-sat, a-cru.

 

3. Când există un grup de două, trei sau mai multe consoane, despărțirea se va face între prima și a doua consoană.

 

Exemplu: dis-pre-țu-it, cin-stit, îm-bră-cat, în-tre-ru-pe-re, an-tract, sur-priza.

 

Exceptie: În cazul grupurilor de consoane „lpt”, „mpt”, „nct”, „rct”, „rdv”, „ptf”, „ncs”, despărțirea în silabe se va face între a doua și a treia consoană.

 

Exemplu: arc-tic, scul-ptor, somp-tu-os, func-ți-e, jert-fă, onc-tu-os, sand-vici, punc-ta-re, jonțne.

 

4. Vocalele în hiat se despart intrând în silabe diferite.

 

Exemplu: cre-a-ție, po-e-zi-e, co-o-pe-rant, i-ma-gi-na-ție-e, a-cro-ba-ți-e.

 

La despărțirea în silabe a unui cuvânt derivat sau compus se va ține seama de componentele lui.

 

Prefixul va forma întotdeauna silabă.

 

Exemplu: i-re-al, sub-li-ni-at, sub-o-fi-țer, des-pa-che-tat, dez-or-do-nat, ante-vor-bi-tor, con-ce-tă-țean, anti-co-a-gu-la-re, post-o-pe-ra-tor, extra-or-di-nar, în-no-rat, pre-fa-ce-re, re-e-xa-mi-nat, des-ză-pe-zi-re.

Cuvintele compuse se despart între ele.

Exemplu: de-plin,  ast-fel,  ori-ca-re,  bi-ne-voi-i-tor,  rău-fă-că-tor,  drept-unghi,  opt-spre-zece.