Ellia

Analiza SWOT a testelor inițiale

 

Puncte tari:

 

 • elevii au demonstrate că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi;
 • elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informațiile asimilate pentru rezolvarea

unor  probleme concrete;

 • recunosc cu ușurință valorile morfologice ale unor cuvinte date;

 -      recunosc figurile de stil;

 • sunt capabili să realizeze o compunere respectând cerințele date.

 

Puncte slabe:

 

 • elevii nu reușesc să respecte normele de ortografie, de punctuație și de exprimare;
 • manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor;
 • exprimarea este deficitară, demonstrând un vocabular redus.

 

Amenințări:

 

 • dezinteresul elevilor față de lectură;
 • mijloacele moderne de informare promovează o atitudine mecanică și automată de învățare care nu ajută la formarea vocabularului;
 • implicarea insuficientă a părinților.

 

Oportunități:

 

 • folosirea materialelor audio-video în procesul de învățământ;
 • utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii;
 • participarea elevilor la concursurile școlare.