PREDARE - ÎNVĂȚARE - EVALUARE

Predarea - componentă a procesului de învățământ

Concept - predarea este actiunea de a-l învăța pe altul

- interactiunea cadru didactic - elev, la care se adaugă și pregătirea cadrului didactic pentru lecție

- activitatea cu carateristică multidimensională, intrucât presupune: comunicare pedagogică, programare didactică, tehnologia elaborării lecției, elaborarea materialelor didactic, evaluarea rezultatelor.

Definiția completă a predării

Predarea este activitatea programată și realizată de cadru didactic a cărei funcție esențială este comunicarea de elemente ale cunoașterii, conținute în programa școlară, concomitent cu dirijarea învățării în vederea realizării finalităților.

Predarea trebuie văzută intotdeauna ca act de transmitere/comunicare de continuturi dar și învățarea altora(copi/elev)

2. Raportul predare-învățare-evaluare

1. Predarea conduce inevitabil la instruire, intrucât pe lângă transmitere de continuturi, se realizează prin învățarea altora.

- predarea nu trebuie sa se confunde cu metodele de predare(metodologia)

- predarea asigură transformarea cunoașterii, adică convertirea informațiilor în formație.

- predarea se intercondiționează cu învățarea și evaluarea întrucât predarea trebuie să asigure învățarea, dar și organizarea și reglarea demersului didicatic(evaluarea demersului didactic)

- predarea trebuie văzută din perspectiva finalităților curriculare(scopuri, obiective, conținuturi)

- predarea se realizează din perspectiva obiectivelor operaționale, iar acestea din urmă creează cadrul privind sarcina de învățare, sarcină ce este criteriul în cadrul evaluării.

- predarea realizată în funcție de învățare a altora și din perspectivă reglatorie trebuie să fie utilă, adică să corespundă nevoilor, trebuințelor, cerințelor copiilor care învață.

  
Attachments