PROCESUL DE INVATAMANT

 

Procesul de invatamant – principalul subsistem al sist. de invatamat in cadrul caruia se realizeaza  instruirea si invatarea elevilor si studentilor prin intermediul activitatilor proiectate, organizate si dirijate de catre profesori, in conformitate cu anumite norme si principii dicatice, intr-un context metodic adecvat, apeland la resurse materiale si didactice potrivite, in vederea atingerii dezideratelor educative.

 

- reprez. dimensiunea dinamica a sist. de inv. (deoarece in cardul lui are loc activ. de invatare iar elevii si studentii sunt indrumati de catre profesori cum sa invete).

           - functiile generale ale sist. de invatamant sunt realizate in cadrul procesului de invatamant prin intermediul programelor de instruire formala (dar si nonformala) structurate si ierarhizate pe cicluri si ani de studii.

          - dpdv structural si functional proc. de inv. este subordonat sist. de invatamant

          - pe de alta parte, dimensiunea operationala a proc. de inv. , dependenta de decizia profesorului, ii confera acestuia un anumit grad de libertate in proiectarea , realizarea si dezvoltarea instruirii

 

Procesul de invatamant este asadar un ansamblu de activitati organizate si dirijate care se desfasoara etapizat, in cadrul unor institutii specializate, sub indrumarea unor persoane pregatite in acest scop, in vederea indeplinirii anumitor obiective instructiv-educative

 

- in cadrul proc. de inv. se desfasoara urmatoarele  tipuri de activitati:

de predare, invatare si evaluare

manageriale

economico-financiare

administrativ-gospodaresti

in afara clasei si a scolii

- fiecare dintre ele are un anumit specificin fct. de natura activitatii, de tipul de scoala si de treapta de scolarizare

act. de predare, invatare si evaluare – esenta proc. de invatamant (cu frecventa cea mai mare), ei fiindu-i subordonate celelalte tipuri de activitati

act. manageriala – actiuni de planificare si programare, de organizare si coordonare , control si indrumare, atat la nivelul institutiei de invatamant cat si la nivelul formatiunilor de studiu

act. ec-financiara – gestionarea fondurilor banesti alocate prin buget ( cea mai mare parte din buget – salarii si intretinere)

act, adm – gospodareasca – are scop mentinerea functionalitatii spatiilor de invatamant si a mediului ambiental, cu respectarea normelor igienico-sanitare

act. din afara clasei/scolii – consultatii si meditatii, act. cultural-artistica si sportiva, in cercuri pe obiecte de studii, excursii si vizite, activ. cu parintii, act. de orientare scolara si profesionala

 

Cu alte cuvinte, proc. de invatamant poate fi definit si ca un ansamblu de elemente (obiective, continuturi, resurse umane<personal didactic, de conducere, auxiliar si administrativ, elevi>, resurse materiale <spatii de invatamant, materiale didactice, terenuri/baze sportive>, strategii de instruire, tehnici de evaluare), care interactioneaza in cadrul unei activitati complexe , desfasurate in mod organizat si sistematic, pt realizarea unor finalitati dinainte stabilite

 

ABORDARI SISTEMICE, FUNCTIONALE SI OPERATIONALE ALE PROCESULUI. DE INVATAMANT

 

O descriere sistemica a proc. de inv. se poate realiza din 3 pdv:

1. functional

2. structural

3. operational

 

1. Sub aspect FUNCTIONAL , trebuie sa stim care sunt obiectivele sistemului , ce tinteste sa faca si ce obtine.

- obiectivele pedagogice exprima finalitatile la care trebuie sa se ajunga in procesul de predare-invatare in functie de anumite prioritati.Acestea stabilesc: # ce sa cunoasca elevul din cadrul unui obiect de studiu

                                                                           # ce deprinderi, capacitati intelectuale, convingeri, sentimente si atitudini sa-si formeze

- de precizarea corecta si completa a obiectivelor pedagogice vor depinde: stabilirea continutului, alegerea strategiilor, a formelor de organizare si evaluarea performantelor.

 

2. dpdv  STRUCTURAL , functionarea sistemului are la baza resurse (umane, materiale si financiare), continuturi, forme de oragizare a activitatilor, strategii didactice etc.

 

Resursele umane – profesorul – proiecteaza, planifica, organizeaza, indruma, controleaza procesul de invatamant (presupune competenta , tact pedagogic, stil modern de predare)

                                - elevul – a 2-a resursa – participa la proc. de inv. atat ca obiect, dar mai ales ca subiect al educatiei

 

      Resurse materiale – cuprind mijloacele de invatamant si pe cele financiare(bugetul invatamantului)

 

Continuturile invatamantului – valorile stiintifice, tehnice si umaniste, structurate in programele si manualele scolare pe baza unor criterii

                                                  - stabilit in concordanta cu obiectivele pedagogice, orienteaza intregul proces de predare-invatare si evaluare

 

Formele de organizare a activ. didactice asigura aplicarea si realizarea obiectivelor/ continuturilor prin lectii desfasurate in clase, laboratoare, ateliere scolare, terenuri, vizite, excursii didactice

- aceste activitati. se desfasoara intr-o unitate de timp (ora de curs, semestru, an scolar) intr-un spatiu scolar dotat cu mijloace si materiale necesare

 

Strategiile didactice – instrumentele de realizare a obiectivelor pedagogice si a continuturilor

                                       - sunt dependente de obiective si continuturi cat si de nivelul elevilor, de conostintele lor anterioare

- pot fi: - explicativ-demonstrative

               - algoritmice

               - euristice

               - inductive

               - deductive

               - combinate

- dimensiunea structurala a procesului de invatamant angajeaza si raporturile contractuale stabilite de scoala cu comunitatea teritoriala si locala ( agenti sociali, consiliile parintilor) – pot fi atrase noi resurse (materiale, umane financiare, informationale)

 

3. Sub aspect OPERATIONAL urmarim activitatea concreta de predare-invatare-evaluare realizata de cadrul didactic cu elevii / studentii, metodele si strategiile didactice folosite

- proc. de invatamant este o activitate la care participa simultan cadrele didactice (activ. de predare) si elevii (de invatare)

- asadar, proc. de invatamant include ca elemente componente predarea si invatarea , aflate in stransa legatura.

 

Actiunea realizata de cadrul didactic include urm. 4 operatii:

definirea ob. pedagogice operationale ale activ. didactice

stabilirea continutului activitatii didactice

aplicarea metodologiei necesare pentru reusita activitatii didactice

asigurarea evaluarii rezultatelor activitatii didactice

 

 

 

Pt. ca procesul de predare sa-si atinga obiectivele, prof. trebuie sa aiba in vedere urm. aspecte:

 

 - designul predarii sa fie conceput a. i. sa asigure timp si spatiu pt. activitati de invatare individuala ( evitarea tendintelor de segregare sau izolare in clasa)

 

- sa se asigure metode specifice si suporturi de invatare pt. elevii cu dificultati si pt cei cu cerinte speciale , precum si profesori specializati in munca cu aceste categorii de scolari

 

- programele educationale sa fie insotite de asistenta complementara, pt fiecare caz in parte (de ex. in domeniul sanatatii mintale, asistentei sociale)

 

- crearea unui mediu de invatare eficient( prin satisfacerea optiunilor elevilor pt anumite teme de invatare, tipuri de proiecte sau modalitati de munca) pt toti precum si a unui climat de respect si acceptare a diferentelor

 

- utilizarea unor modalitati flexibile de grupare a elevilor pt activitatile didactice, pe baza nevoilor de invatare

 

Referitor la procesul de invatare , trebuie avute in vedere urmatoarele:

 

- implicarea activa a elevilor in proc. de invatare, in ritm si la nivele de dificultate accesibile, utilizand interactiuni in perechi si grupuri mici

 

- relevarea cunostintelor ancora in predarea noilor continuturi

 

- utilizarea stimularii, studiilor de caz si a problematizarii in vederea sustinerii curiozitatii, a reflectiei  si evaluarii situatiilor => stimularea gandirii

 

- includerea in secventa de predare a feed-back-ului

 

- sporirea aplicatiilor practice, a exercitiilor si diversificarea problemelor supuse spre rezolvare

 

- tratarea egala a tuturor elevilor

 

- crearea unei atmosfere de colaborare , lucru in echipa in locul uneia de concurenta/rivalitate

 

- sarcini de lucru autentice, cu relevanta in viata reala

 

- empatia

 

In ceea ce priveste evaluarea, ac. trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

 

- sa fie sistematica si continua, integrata in actul predarii curente, autentica in continut si in performantele proiectate

 

- sa fie utilizata in ppal evaluarea de progres (achizitiile individuale) in locul celei normative (achizitiile sunt comparate cu norma de grup)

- progresia invatarii sa fie bine tradusa in standarde si descriptori de performanta

 

 

CONCLUZIE: Componentele de baza ale sist. de invatamant:

obiectivele invatamantului

agentii actiunii (profesori, elevi)

campul relational (prof-elevi / elev-elev)

principiile proc. de invatamant

continutul invatamantului

metode de invatamant

mijloace de invatamant

forme de organizare si proiectare didactica

evaluarea in proc. de invatamant