Ellia

_____________________________________                                            ________________

 

TEST  DE  EVALUARE  INIŢIALĂ

Citeşte textul de mai jos, apoi scrie răspunsurile  la  cerinţele date.

 

 „ Într-o toamnă, Iepurele  pornise la iarmaroc căci avea doi galbeni. De mult se gândea el că i-ar  sta  bine  cu o pălărie  cu pană de păun  şi cu o scurteică, dar nu de asta se grăbea el spre iarmaroc, ci ca să-şi cumpere  ceva pentru încălţat, că era desculţ.

          Începuseră  ploile de toamnă. Vântul  împrăştia  frunzele pe poteci. Frigul  prinse să-l strângă de picioare. Şi cum mergea  Iepurele uitându-se în stânga şi-n dreapta, ciulind  urechile, se întâlni  pe  potecă cu Ogarul. După ce-şi dădură bineţe, cei doi călători o porniră  împreună  prin desişul pădurii. Iepurelui i se scurgeau ochii după ciuboţelele  Ogarului.

 

  • Cât ai dat pe încălţări? întrebă sfios  Iepurele.
  • Doi galbeni, cât să dau? îi răspunse fudul  Ogarul.
  • Mă duc şi eu la iarmaroc, adăugă  Iepurele, să-mi cumpăr ciuboţele.”

 

                                                                           ( Călin  Gruia – „ Ciuboţelele  ogarului”)

 

1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals)  enunţurile următoare:

a. Iepurele a plecat la iarmaroc.                                           ____

b. Avea nevoie de încălţări pentru că era desculţ.                ____

c. Iepurele se întâlni pe potecă cu Ursul.                             ____

d. Iepurele l-a întrebat pe Ogar cât a dat pe încălţări.          ____

e. Ogarul i-a răspuns că a dat zece galbeni.                         ____

 

2. Transcrie pe liniile de mai jos dialogul dintre Iepure şi Ogar.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

3. a. Transcrie  din text  două  cuvinte  care să  conţină  grupurile de litere „ci” şi „chi”.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b.   Alcătuieşte  două propoziţii  folosind  cuvintele  de la punctul  a.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

4.   Desparte  în silabe  cuvintele:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________________________________________________________

Iepurele:________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________________________________________________________

iarmaroc:_______________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________

galbeni:_______________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________

ciuboţele:______________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

5.  Completează  cuvintele  cu  grupul  de litere  care lipseşte:

 

       .........antă                          ........ozdan                      ........nunchi

       reli.....e                             ........rneală                      min........

       ......am                              ........ndă                          .......riac

 

6.  Scrie  cuvinte potrivite, în spaţiile punctate, pentru a obţine propoziţii:

 

  1. Bogdan este  .................................
  2. Eu cobor  la joacă .....................................
  3. Fetiţa ............................. cadou o păpuşă.

 

7.  Ordonează  cuvintele date  şi vei obţine propoziţii:

 

  1. din, livadă, mere, eu, cules, am.
  2. s-a înscris, de, echipa, fotbal, el, în.
  3. Citeşte, o, Mihai, poezie.

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___________________________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

OBIECTIVELE  OPERAŢIONALE:

 

OC1:  să  răspundă la  întrebările  date;

OC2:  să  transcrie  dialogul  dintre cele două personaje;

OC3: să transcrie din text două cuvinte care să conţină  grupurile de litere date;

OC4: să alcătuiască  propoziţii;

OC5: să despartă în silabe  cuvintele date;

OC6: să  completeze cuvintele  cu grupurile de litere omis;

OC7: să completeze  spaţiile lacunare pentru a obţine propoziţii;

OC8: să ordoneze cuvintele date pentru a obţine propoziţii.

 

DESCRIPTORII  DE PERFORMANŢĂ

 

 

SUFICIENT

BINE

FOARTE  BINE

 

1. răspunde corect la 2 întrebări

1. răspunde corect la 4 întrebări

1. răspunde corect la 5 întrebări

2. scrie  o singură propoziţie

2. scrie 2 propoziţii

2. scrie 3 propoziţii

3. scrie  două  cuvinte care conţin grupurile de litere

3. scrie două cuvinte  şi alcătuieşte o propoziţie

3. scrie două cuvinte şi alcătuieşte 2 propoziţii

4. desparte 2  cuvinte în silabe

4. desparte 3 cuvinte în silabe

4. desparte 4 cuvinte în silabe

5.  3  cuvinte

5.  6  cuvinte

5. 9 cuvinte

6.  1 propoziţie

6. 2 propoziţii

6. 3 propoziţii

7. 1 propoziţie

7. 2 propoziţii

7. 3 propoziţii

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Attachments
Ellia
#1

 Numele si prenumele____________________________                                  Data______________________                                     

 

                                                                     TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

                                                                COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

  1. Transcrieţi următorul text :

Iepurele pornise spre un iarmaroc vestit. Avea la el doi galbeni. Mergea zgribulit şi era desculţ. Pe drum se întâlni cu Ogarul. Acesta avea şubă călduroasă şi purta în picioare ciuboţele nou – nouţe.

         -   Cât ai dat pe încălţări? întrebă sfios Iepurele.

         -   Doi galbeni, cât să dau! Îi răspunse fudul Ogarul.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

 

2.  Răspunde la următoarele întrebări:

a) Care sunt personajele din text?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)  Cine poartă dialogul?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 c)   Ce titlu i-ati dat textului ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

           

3. Alcatuieşte câte o propoziţie cu următoarele cuvinte: rachetă, circ, ceas, rochie, ghete, ghicitoare.

....................................................... ....................................................... ....................................................... ..............................

....................................................... ....................................................... ....................................................... ..............................

....................................................... ....................................................... ....................................................... ..............................

....................................................... ....................................................... ....................................................... ..............................

....................................................... ....................................................... ....................................................... .............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Desparte în silabe urmatoarele cuvinte:

prieten - ……………………………

liniştit - ……………………………..

harnic - ……………………………..

şcolar -  …………………………….

isteţ -    ……………………………..

 

5.Ordonează cuvintele și scrie propozițiile formate:

a)         cloșca, pui , nouă, are, galbeni

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

           

b)        îndrăgesc, vară, de, copiii, vară

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

 

c)         povești, cărțile, interesante, de, sunt

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

Obiective operaționale:

O1: să răspundă corect la trei întrebări;

O2: să alcătuiasca corect șase propoziții;

O3: să ordoneze cuvintele într-o propoziție cu înțeles;

O5: să scrie corect propozițiile (primul cuvânt cu literă inițială mare, punct la sfârșitul propoziției);

 

Descriptori de performanță:

 

Itemul

Calificativul acordat

Foarte bine

Bine

Suficient

1.

să transcrie corect textul

să transcrie partial corect

să transcrie partial

2.

să răspundă corect la trei întrebări;

să răspundă corect la două întrebări

să răspundă corect la o întrebare

3.

alcătuiește șase propoziții

alcătuiește patru propoziții;

alcătuiește două propoziții

4.

desparte corect în silabe cinci cuvinte

desparte corect în silabe trei cuvinte

desparte corect în silabe un cuvânt

5.

ordonează si scrie corect trei propoziții

ordonează si scrie corect două propoziții

ordonează si scrie corect o propoziție

 

 

 

Calificative obținute:

Nr.crt.

Numele și prenumele elevului

I1

I2

I3

I4

I5

Calificativ

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICATIV

Fb.

B

S

I

Nr. elevi

 

 

 

 

 

 

 

  
Attachments
evaluare initiala CLR.docx 17.49 Kb . 26 Views