Ellia

Dictionar Geografic

 

          A

          Agroclimatologie

 

          Ramura a climatologiei, care studiază clima ca factor al producţiei agricole.

          Alba Iulia (oraş)

 

          Oraş situat în Podişul Transivaniei, culoarul Alba Iulia – Turda.

          Menţionat inca din perioada daco-roman sub numele de Apullum.

          Albie minora

 

          Canalul de scurgere al unui rau la debite medii. Sinonim matca răului.

 

          Almajului (munţi)

          Culme muntoasa în Munţii Banatului -1224 m.

          Alogena

          Care se deosebeşte (prin natura şi origine) de mediul în care se afla.

 

          Altin-Tepe (mina)

          Mina situata în Podişul Dobrogei unde se extrage minereu de cupru.

 

          Altiplanaţie

          Procesul de nivelare în mici trepte, a reliefului pe versanţii montani, sub acţiunea alterării şi dezagregării ciclice a îngheţului şi dezgheţului. Se realizează trepte, terase şi umeri.

 

          Alumina

          Oxid natural de aluminiu, a cărui forma cristalizata este corindonul.

 

          Aluminiu

          Metal uşor, ductibil şi maleabil, de culoare argintie, folosit pe scara întinsă în industrie şi în tehnica.

 

          Aluvionare

 

          1. Depunere de aluviuni.

 

          2. Concentrare a minereurilor şi a cărbunilor efectuata în jgheaburi cu ajutorul unui curent de apa, materialele depuiindu-se în ordinea greutăţii lor specifice.

          Aluviune

          Material detritic (mil, nisip, pietriş) transportat şi depus prin acţiunea apelor curgătoare.

          Ament

          Inflorescenţa din flori foarte mici, insrate pe o axa şi atârnând ca un ciucure

 

          Amorf

          Care nu cristalizează, nu are forma precisa.

 

          Ampoi (rau)

          Afluent al Mureşului (Munţii Apuseni).

 

          Aninei (munţi)

          Culme muntoasa situata în Munţii Banatului – 1160 m.

 

          Aninoasa

          ANINOASA

          AŞEZAREA GEOGRAFICA

          Depresiunea Petroşani, pe Jiul de Vest

          VECHIMEA şi NUMĂRUL DE LOCUITORI (1992)

          Depresiunea sub 25.000

          PROFILUL ECONOMIC

          Industrial: industria carbonifera

          Antibiotic

          Substanţa care are un efect bacteriostatic supra dezvoltării anumitor microbi.

 

          Anticlinal

          Parte ridicata în forma de bolta a unei cute de teren. Se compune din flancurile anticlinalului şi creasta (axa sau şarniera) anticlinalului (axa mediana a boltii).

          Antropica

          1. Forma de relief creata de om.

          2. Eroziune declanşată de om în urma distrugerii covorului vegetal sau a altor acţiuni de exploatare neraţională a mediului. Omul este factorul esenţial al dezechilibrului actual al medului geografic.

          Antropogen

           (In sintagma) Fenomen antropogen = fenomenn datorat acţiunii omului, cu urmări asupra reliefului, vegetaţiei şi climei;

 

          Fenomen antropic

 

          Apa curgătoare

          Ape care au un curs continuu; curg tot timpul.

           Apa de adâncime

          Ape ale căror cursuri sau bazine, în cazul lacurilor sobterane, se afla în totalitate sau parţial la odistanta mai mare sau mai mica de suprafaţa pământului;

          Apa freatica

          Pânza de apa subterana provenita din apa de infiltraţie, din care se alimentează izvoarele şi fântânile.

          Apa subterana - Ape de adâncime

          Ape teritoriale - Porţiune a marii sau a oceanului situata dealungul coastelor unui stat şi formând o parte integranta a teritoriului acestui stat.

          Apicultura - Apicultura este ştiinţa care se ocupa cu creşterea şi îngrijirea raţională a albinelor, în scopul folosirii produselor lor; prisăcărit, albinărit, stupărit.

          Apuseni (grupa muntoasa)

          Arad - Oraş situat în Câmpia de Vest, Câmpia Aradului, pe Mureş. Menţionat documentar din perioada feudala, 1132.

          Argeş (rau) - Argesul are izvoare în Munţii Făgăraş şi pina la vărsarea în Dunăre, aduna afluenţi din zona mai înaltă (Vâlsan, Râu Doamnei, cu Râu Târgului si Argesel) şi din câmpie (Şabăr şi Neajlov cu Cilnistea). Principalul sau afluent, Dâmboviţa (tot cu izvoare în Făgăraş) are un curs complex, similar Argesului şi un afluent în câmpie (Colentina);

          Argila - Roca sedimentara alcătuită din silicaţi de aluminiu, foarte răspândită în natura şi folosita în olărie.

          Argiloiluviere - Proces pedogenetic caracterizat prin translocarea mecanica a particulelor argiloase dintr-un orizont superior (eluvial) într-un orizont inferior (iluvial).

          Argint - Metal preţios, maleabil şi ductibil, de culoare alba cenuşie.

          Arţar - Arbore cu lemnul alb, rezistent, înrudit, cu paltinul.

 

          Atmosfera - Învelişul de aer menţinut în jurul Pământului de forţa gravitaţiei.

          Limita superioara a atmosferei este considerata a fi la o înălţime de circa 3000 km, unde forţa de gravitaţie a Pământului se egalizează cu forţa centrifuga, sau la 20.000 km, unde se mai resimte magnetismul terestru.

          Forma atmosferei este elipsoidala pentru stratele inferioare (ca efect al forţei centrifuge şi mişcărilor convective care o fac sa fie mai bombata la poli şi mai aplatizata la ecuator) şi de „para” sau de „cometa” pentru stratele superioare (din cauza „vântului solar” care o turteşte în partea expusa spre Soare, determinând totodată alungirea ei sub forma unei trene, în parte opusa).

          Atol - Insula de forma unui inel, cu unele întreruperi, construita prin depunerea scheletelor de corali, având la mijloc unlac de tip laguna (lagoon), care comunica sau nu cu marea prin mici canale.

          Aur - Metal preţios, de culoare galben stalucitoare, din care se fac obiecte de valoare;

          Aurora boreala

          Autarhie

          Autobuz

          Autocamion

          Autoturism

          Avicultura

  
Attachments
Dictionar Geografic.doc 568.5 Kb . 47 Views