Ellia

Numele elevului:......................................                                                                                Data:..................

                                                         

                                                                    EVALUARE

                                   Comportamente de adaptare şi apărare la plante şi animale

 

 

1.Completează  enunţurile:

Între vieţuitoare şi mediul lor de viaţă este o ..................................................Existenţa plantelor şi animalelor se desfăşoară în anumite condiţii de mediu: .........................., ............................., ..............................., ...........................,......................La rândul lor vieţuitoarele .....................................mediul de viaţă în care trăiesc.

(modifică, lumină, strânsă legătură, apă, căldură, sol,aer)

2.Taie ce nu se potriveşte:

   Plantele pot/nu pot trăi fără apă.La întuneric planta se ofileşte/înfloreşte,pentru că îşi poate/nu-şi poate prepara hrana.Plantele verzi îşi prepară hrana numai în abseţa/prezenţa luminii.Acest proces este mai intens dimineaţa/seara.În anotimpul iarna,când temperatura scade/creşte,iar cantitatea de lumină se reduce/se măreşte,plantele mor/supravieţuiesc deoarece funcţiile lor se încetinesc/se înteţesc.

 Zoreaua îşi deschide floarea dimineaţa/seara,iar regina nopţii în timpul zilei/serii.

3.Grupează următoarele vieţuitoare după adaptarea la lumină:cucuvea, pisică,iepure,veveriţă,privighetoare,

liliac,bufniţă, cuc, arici.

Diurne:...................................................... ....................................................... ....................................................... ..

Nocturne:...................................................... ....................................................... ....................................................

4.Adevărat sau fals:

Plantele absorb apa prin frunze...............          Orezul,trestia,papura preferă solurile secetoase................

Feriga preferă locurile umbroase.............          Seminţele încolţesc datorită umezelii………………

 Apa dizolvă substanţele minerale din sol, ajutând la hrănirea plantelor…….

5.Subliniază caracteristicile plantelor din zonele foarte calde:

Rădăcini   lungi  - scurte              Frunze late – transformate în ţepi

Tulpini   lungi- reduse                  Funze cerate- fără ceară

6.Uniţi prin săgeţi modul de adaptare al unor animale ca:

*Rîndunica,cucul,cocorii,berzele                                                         -hibernează                    

*Broaştele,reptilele,ariciul,melcul,liliacul                                           -sapă galerii

*Pinguinii,morsele                                                                                -se aglomerează

*Hârciogii,popândăii                                                                             -se ascund

*Insectele                                                                                              - migrează

7.Cum se protejează omul de :

a)frig....................................................... ....................................................... ....................................................... .....b)căldură....................................................... ....................................................... ....................................................

8.Completaţi enunţurile:

9.Cum se apără unele animale?

a)Felinele(leul,tigrul,pantera)....................................................... ....................................................... .....................

b)Şarpele,scorpionul.................................................... ....................................................... .....................................

c)Caracatiţa,sepia..................................................... ....................................................... ......................................

d)Melcii,broaştele ţestoase.................................................... ....................................................... ..........................

e)Cameleonul.................................................... ....................................................... .............................................

f)Căprioara,veveriţele,iepurii................................................... ....................................................... .......................

g)Dihorul,sconcsul.................................................. ....................................................... .........................................

10.Precizaţi trei măsuri pe care le ia omul impotriva poluării:

a)....................................................... ....................................................... ....................

b)....................................................... ....................................................... .....................

c)....................................................... ....................................................... .......................

 

 

  
Attachments