Ellia

Fisa de lucru - Adjectivul

1. Completează spațiile libere cu adjectivele scrise în paranteză.

a) "Stanci,......................... munți......................,păduri.......................,vai................., gârle a căror.......................apa curge printre câmpiile................(...). Apoi, în tot locul, dai de râuri..................,cu nume .................care poartă aurul."

                                   Ardealul - Nicolae Bălcescu

(Ainflorite, uriașe, prăpăstioase, limpede, mari, i tine care, răcoritoare, armonioase)

b) " Brâiele melancolicelor stânci învățau doina, iar vulturii de pe crestele.......................și...................... ...ale stâncilor înalte țipătul cel plângător. Ochii cei....................ai fetelor se umpleau de lacrimi și-n pieptul păstorilor........................... încolțea un dor........................... , ......................și mare 

                            (Făt Frumos din lacrimă - Mihai Eminescu)

2. Scrie car mai multe adjective pentru substantivele:

pădure - ....................................................... .........

cântec - ....................................................... .........

iarnă - ....................................................... ...........

vânt - ....................................................... .............

ploaie - ....................................................... ..........