Ellia

Numele și prenumele ____________________

Fișă de lucru despartirea cuvintelor in silabe si semne de punctuatie

  1. Citește textul, completează cu semnele de punctuație potrivite:

     Pe sîrmele de telegraf Gheorghiță a văzut o mulțime de rîndunici       Aveau ședință  Își făceau planuri de plecare spre ținuturile calde

     Băiatul s-a întristat

     Nu fi amărît      copile      Se vor întoarce neapărat la primăvară, i-a spus frunza de aur care i s-a oprit în palmă

 

  1. Scrie din text sinonime pentru cuvintele:

adunare  - ___________________

locuri - _____________________

mîhnit - ____________________

 

  1. Găsește în text antonime pentru cuvintele:

sosire - _____________________

vesel - _____________________

reci - ______________________

 

  1. Desparte în silabe cuvintele:

telegraf      __________________________

rîndunici   ___________________________

ținuturile   ___________________________

aur            ___________________________

palmă       ___________________________

 

  1. Alcătuiește o propoziție interogativă, una exclamativă și una enunțiativă în baza cuvintelor subliniate în text:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  1. Încercuiește varianta corectă:

Mihaela  sa / s-a  întristat că a primit o notă mică.

Nu știu  ce  flori să-i dau mamei. Crizanteme sau / s-au trandafiri?

Bunicii i-au / iau din lăzi fructe delicioase.

Ea / Ia este verișoara mea.

Învățătoarea  nea / ne-a  întrebat tabla înmulțirii.