Ellia

      Explicația, ca și metodă didactică, este o cale ușoară, rapidă și eficinetă de dezvăluire, pe baza unei argumentații deductive, a unor date noi. În felul acesta elevii sunt ajutați să-și clarifice și să-și adâncească înțelegerea noilor cunoștințe prin raportarea lor la structuri de ordin inferior acestora.

      Avantajul metodei explicației este acela că  dezvăluie, clarifică situații, relații, legi, ipoteze, solicită analiza și argumentarea logică a faptelor sau cunoștințelor.