Viewing Single Post
AnnaE
#1

Aplicatii - Exerciții recapitulative 

 

 Se dă textul:

    „Acea gridin-oțelită înspre Dunăre o mână

     Iar în urma ei se-ntinde falnic armia română”         (Mihai Eminescu, Scrisoare III)

 

1. Arătați prin ce mijloc de îmbogățire a vocabularului s-au format cuvintele : oțelită, înspre, în urma.

....................................................... .........................

....................................................... .........................

....................................................... .........................

 

2. Precizați valoarea morfologică a cuvântului falnic din text, apoi alcătuiți enunțuri în care același  cuvânt să aibă două valori morfologice diferite de text.

....................................................... ..........................

 

3. Scrieți câte un sinonim neologic pentru cuvintele armie, falnic.

....................................................... ...........................

....................................................... ...........................

 

4. Alcătuiți enunțuri cu omonimul cuvântului mână.

....................................................... ............................

 

5. Alcătuiți câte un enunț folosind cuvântul grindină cu sens propriu și cu sens figurat.

....................................................... ............................

....................................................... ............................

 

6. Grupați pe două coloane următoarele cuvinte: cătră, vornic, mulțămit, boieri, perje, stolnic, vătaf.

 

 

7. Alcătuiți cel puțin cinci enunțuri cu verbul polisemantic a trece.

....................................................... ...................

 

8. Indicați antonmele neologice ale cuvintelor: avar, cuviincios, agreabil, transparent, dificil.

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

9. Alcătuiți enunțuri cu paronimele: geantă / jeantă;  enervat /  inervat;  dependență /  dependință

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................