AnnaE
#0

 

Nume și prenumele _____________________________                                  Data: ________________

Clasa __________________

 

                                                       Evaluare Limba și literatura română

 

Citiți cu atenție textul

 

       A fost odată un șoricel de bibliotecă. Era un șoricel de bibliotecă fiindcă așa dorise mama lui. Ea îl trezea dimineața devreme și îi arăta rafturile pline de cărți ce trebuiau devorate. Șoricelul nu știa de ce trebuiau devorate, dar îi făcea mamei pe plac, fiindcă la sfârșitul unei zile petrecute în compania cărților groase primea un păhărel cât un degetar cu lapte dulce.

      Într-o zi însă, ce să vezi? Proprietarul cel bătrân, care nu mai dăduse prin bibliotecă de vreun an de zile, intră pentru a căuta o carte cu povești. Când să o apuce, prinse coada micuțului savant, care nu avu nici timp, nici pricepere să scape. Acum se legăna cu capul în jos, chițăind după ajutor.

      — Ce-mi faci dumneata aici? îl întrebă omul mirat, cu ochii la rafturile de pe care dispăruseră cărțile sale cele mai scumpe.

     — Eu? Studiez! răspunse șoricelul de bibliotecă, nutrind speranța că omul îl va elibera pentru totdeauna de această corvoadă!

    — Sper că nu mi-ai mâncat și cartea cu povești! Dacă mi-ai mâncat-o și pe aceasta, nu scapi viu de aici!

    — Nu, pe asta nu, zise el ușurat, mama a zis că nu-mi este de niciun folos acolo unde vreau eu să ajung!

    — Bine, atunci îți dau drumul! râse omul. Spune-i mamei tale că biblioteca mea este prea mică pentru un șoricel atât de ambițios ca tine. De aceea, ar fi bine să vă mutați într-o casă mai mare.

    — O să-i spun, domnule! Dar, vă rog, la plecare, puteți să-mi dați și mie să citesc ceva mai ușor?

     Așa se face că micul rozător de bibliotecă primi cartea cu povești, descoperi pasiunea cititului, apoi pe a scrisului și, în ciuda mamei, care îl voia savant, deveni un simplu și fericit șoricel scriitor.

Răspunde la următoarele întrebări:

  1. Unde trăia șoricelul?

       __________________________________________________________________________________________

  1. Cu cine vorbește șoricelul în bibliotecă?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

  1. Ce l-a făcut fericit pe șoricel?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

  1. Completează textul cu forma potrivită a cuvintelor:  sa, s-a, sau, s-au.

Ceilalți șoricei ________ jucat toată ziua. El ________ străduit să citească și mai mult. Ziua ________ începea cu aceeași întrebare: să ronțăie o partitură ________ o carte cu probleme de matematică?

     5. Şoriceii i-au scris o invitaţie motanului Negrilă. De emoţie, au uitat câteva cuvinte.

Ajută-i tu să le scrie !

 

                                     Stimate domnule ______________ Negrilă,

                    Cu deosebită plăcere ___________________ 

            sâmbătă, 9 mai, în _________________ casei,

            să sărbătoriţi, alături de întreg neamul _______________,

           ziua ___________________.

           Nu uitaţi ! La ……………………………………, toţi

       participanţii ……………………….. la gât ………...………. !

 

                                                                             Cu respect,

                                                                                      Şoriceii veseli

 

 

 

 

6. Alcătuiește propoziții cu ajutorul ortogramelor:  nea, ne-a, neam, ne-am.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 

7.Subliniază substantivele din enunțul de mai jos și analizează -le pe spațiul dat, specificând felul, genul și numărul acestora.

In această vacanță, Corina va merge împreună cu familia ei la munte.

_________________=___________________________________________________

_________________=___________________________________________________

_________________=___________________________________________________

_________________=___________________________________________________

8. Găsește sensul opus al următoarelor cuvinte: drum, mare, simplu, fericit

     _________________________________                        __________________________________

     _________________________________                        __________________________________

  1. Completează proverbele cu adjectivele care lipsesc.

              Paza ______________trece primejdia ________________.

              Vorba _____________ mult aduce.

              Vorba _____________, sărăcia omului.

              La pomul _________________ să nu te duci cu sacul.

 

  1. Descoperă greșelile, apoi transcrie corect propozițiile.

        Dino este unul dintre hazlii dinozauri cu pete arginti. Dino și grijuli săi prieteni se

aducă seară de seară lângă lacul cu undele străvezi și povestesc despre peripețile de peste zi.

__________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

Ai terminat! Colorează șoricelul !