Ellia

Scaderea numerelor naturale de la o la 20 cu trecere peste ordin

1. Calculeaza dupa model:

a) 13 - 5 = 10 - 5 + 3

              = 5 + 3

              = 8

15 - 8 = 10 - 8 + 5

          =..... + 5

          =

11 - 5 = 10 - 5 + 1

          = .... + ......

          =

12 - 3 = ..... - ...... + ......

          = ......+ .......

          = ......

 

b) 13 - 5 = 13 - 3 - 2

              = 10 -2 

              = 8

14 - 6 = 14 - ..... - ......

          = ..... - .....

          = ......

12 - 9 = 12 - ..... - ......

          = ..... - .....

         = ......

16 - 7 = 16 - ..... - .....

          = ..... - .....

          = .....

 

c) 13 - 5 = ( 10 + 3 )

              = ( 10 - 5 ) + 3

              = 5 + 3 

              = 8

18 - 9 = (...... + .....)
 

11 - 3 = (....... + .....)
 

17 - 8 = (....... + .....)

          

2. Calculeaza diferenta numerelor:

12 si 8;             17 si 9;              15 si 9;           20 si 4.

Description: https://i.postimg.cc/mZXSYdbJ/matematica.jpg

3. Scade 7 din fiecare dintre numerele: 13, 16; 15; 17; 20.

Description: https://i.postimg.cc/mZXSYdbJ/matematica.jpg

4. Gaseste numerele cu 8 mai mici decat: 11; 13; 14; 12; 10.

Description: https://i.postimg.cc/mZXSYdbJ/matematica.jpg