Viewing Single Post
Ellia

                                                                                         Fisa de lucru

1. Uneste cu o linie cuvintele care au sens asemanator. Descopera cate cuvinte nu pot forma perechi.

copac                 rozaliu

drac                    viclean

creion                 insecta

inalt                    micul ecran

nătăfleț               bogat

rufă                    șiret

gânganie            prost

avut                    șugubăț

televizor              arbore

mare                   soldat

oștean                aprig

haină                  oreion

vinețiu                 Aghiuță

 

2. Citește listele de cuvinte de mai jos. Încercuiește cuvintele care au sens asemănător:

- steag, port, eșarfă, drapel, pânză, umbrelă, fleandră, flamură;

- a obloji, a ostoi, a omeni, a lega, a lipi, a pansa, a înfofoli;

- mașteră, marmură, zână, mamă vitregă, cumnată;

- blând, boieros, nebun, bun, dominator, domol, pătrunzător, pașnic.

 

3. Citește cu atenție cuvintele date. Găsește cuvintele care se înrudesc și alcătuiește familia lor:

- flori, grădină, albine, livadă, grădinar, gard, grădiniță, buburuză, zumzet, grădinărit;

- deal, pădure, vânător, pădurar, răcoare, verdeață, împădurit, copaci, sălbăticie, pădurice;

- copil, rudă, frate, familie, frățește, frăție, soră, prieten, bunic, confrate;

- ban, bal, bănuț, bănet, automat, ambalaj, bănos, blănos, bănuială;

- lemne, masă, piatră, casă, pietroi, împietri, construcție, pietricică, scânduri, mortar.

 

4. Alcătuiește două propoziții încare să folosești, cu sens diferit, următoarele cuvinte:

bob, broască, toc, cheie, noi, pânză, membru, zmeu, bancă, ochi.

 

5. Citește cu atenție, textul de mai jos și alcătuiește enunțuri cu sensurile/înțelesurile diferite ale cuvintelor subliniate:

„Și încă nu ati văzut totul. Cel mai frumos e portul. În port marea scapă printre pescăruși ca printr-o plasă. Aici sunt fel de fel de vapoare, cum avem și noi pe-acasă. Se suie oamenii în ele, își aprind țigara și se joacă de-a depărtarea. farul acesta - ce înaltă-i e talia - se vede în toată lumea, până la Mangalia”.

                                                                                                                       (Marin Sorescu, Marea o apă folositoare)

 

6. Citește, cu atenție, textul de mai jos și alcătuiește enunțuri cu sensurile/înțelesurile diferite ale cuvintelor subliniate:

         „ - Numai singure vă puteți salva - le zise. Pentru aceasta timp de șapte ani învățați să toarceți fir din propriile lacrimi. Apoi, vă veți urca pe vârful cel mai înalt și veți înălța un pod de pânză subțire până la cer.”

                                                                                                                      (Bucur Milescu, Povestea curcubeului)

  
Attachments