Ellia

Tema 1. Documente curriculare

- Definitie

- Etimologie

- Istoric educational

- Aparitii editoriale

 

1. Definitie : Curriculum reprezinta un traseu bine definit de instruire, curs obligatoriu de studiu, oferta educationala, toate documentele cu efect reglator, toate experientele de invatare oferite de scoala

2. Etimologia - curriculum vine de la curriculum/curricula, fie de la currere (substantin latin la singular face curriculum si la plural curricula)

- limba romana a preluat acest termen, avand acum curriculum - curricumulurile - forme acceptate de limba romana.

3. Istoric educational -secolul al VI-lea si al VII-lea insemna curs de studiu obligatoriu in scoala;

- prima jumatate a secolului al IX-lea in care insemna cunostintele ce se predau intr-o scoala sau universitate;

- jumatatea secolului XX care inseamna programa de cunostinte și planul de învățământ

- dupa 1950 avem abordari de tip modernism

- 1950-1960 apar din perspectiva lui Piller principiile curriculare

- 1960-1970 - in prim-plan apare si curriculumul formal si nonformal

- dupa 11970 curriculum patrunde in politicile educationale.

4. Aparitii editoriale

- 1902 Dewey - „Copilul si curriculum”, unde se precizează importanța informației (ce se învață dar și ce se învață)

- 1918-1919 Bobbit - care vine cu ideea preluată pretutindeni, că este foarte important curriculum si nonformalș

- 1950 - Tyler - care vine si structurează curriculum din perspectiva obiectivelor curriculare, continutului curricular, metodologiei curriculare și a evaluării curriculare.

- apar lucrări Landsherr (Gilbert si Vivienne), Dan potolea, vasile Chiș, M. Ionescu, Musata Botoș, Dorel Ungureanu, Constantin Cucoș, M. Manolescu, Romiță Jucu, Simona Marin.

 

1. Documente curriculare

Dacă tratăm curriculum ca ofertă educațională sau din perspectivă restransă, curriculum trebuie văzut prin documentele curriculare de politică educațională și anume:

1. plan cadru de învățământ

2. programă școlară

3. manuale școlare

4. metodologiile specifice de aplicare a acestora în învățământ

În afară de documentele curriculare ce țin de politică educațională (sunt create, redactate și obligatorii) există și documente curriculare realizate de cadru didactic și care devin oficiale după ce sunt aprobate de comisia de curriculum din școală și de directorul aceteia.

Din această categorie curriculară enumerăm:

1. planificarea anuală

2. planificarea semestrială

3. proiectarea didcatică

4. proiectul didactic(proiectul de activitate - grădiniță, proiectul de lecție - învățământul primar)

La nivelul pedagogiei pentru invățământul preșcolar există un curriculum specific ce cuprinde planul de învățământ și programa specifică

La nivelul învățământului primar există plan cadru de învățământ și programă școlară din perspectiva planului cadru de învățământ.

 

Planul de învățământ - Analiză de detaliu privind documentele curriculare specifice învățământului primar și preșcolar

1. Planul de învățământ - este un document de politică educațională, oficial și obligatoriu, adică gradinițele și școlile primare au obligativitatea implementării in toată integritatea sa.

- concretizează și structurează conținutul învățământului pe ni8vele de școlaritate.

- construcția lui având o filosofie specifică tipului de școală și vârstei copilului.

Caracteristici ale planului de învățământ

- exprimă politica educațională stabilită la nivel de țară.

- concretizează dimensiunile profilului de formare.

- concretizează pertinența conținuturilor.

- organizează disciplinele pe arii curriculare.

Etape de elaborare

1. etapa de expertiză științifică - se pun de acord specialiștii in TMC

2. etapa de expertiză practică - se pun de acord profesroii practicieni.

3. etapa de expertiză decizională - factorii de decizie, iau hotarârea pertinentă de aplicare

Planul de învățământ pentru învățământul primar

Este structurat pe 7 arii curriculare având plaje orale pe discipline și numarul de ore minim și maxim pe săptămână, cu respectarea trunchiului comun și a numărului maxim de ore săptămânale

Actualmente numărul minim de ore săptămânal corespunde cu numărul de ore pentru trunchiul comun.

Planurile de învățământ primar și preșcolar sunt însoțite de metodologii specifice elaborate de MEN sun ordin de ministru, ceea ce oferă obligativitae de aplicare.

Programa școlară

- reprezintă în fapt curriculum scris/oficial, care se utilizează în pedagogia învățământului primar și preșcolar.

- din perspectiva curriculumului preșcolar trebuie sa reținem ca puncte de sprijin ale programei, obiectivele cadru, obiectivele de referință și exemple de comportamente pentru fiecare obiectiv de referință.

- aceste comportamente reprezintyă și standarde de performanță în învățământul preșcolar.

Programa școlară este structurată din perspectiva notei de prezentare a competențelor generale, a competențelor specifice și a exemplelor de activități de învățare și a continuturilor.

Ambele programe ofera flexibilitate și dinamism pentru cadrele didactice din perspectiva formării unei personalități autonome și creative ale copilului.

Manualele școlare la învățământul primar există numai începând cu clasa I, întrucât acum se învață cititul si scrisul.

 

Tipuri de curriculum

- creează posibilitatea abordării științifice a procesului didactic

- îmbracă o multitudine de forme, dar pentru grădiniță și învățământul primar trebuie sa avem în vedere curriculum național, ce de fapt cuprinde CORE CURRICULUM/CURRICULUM DE BAZĂ sau TRUNCHI COMUN și CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII (C.D.S.) prin opționale de regulă.

Core Curriculum se găsește într-o serie sinonimică cu curriculum de bază și curriculum trunchi comun.

El include cunoștințele, abilitațile, atitudinile, competențele considerate indispensabile pentru formarea și dezvoltarea personalității umane din perspectiva învățământului primar și preșcolar.

Evaluările de la învățământul primar (clasa a II-a  până la a IV_a) se realizează respectând core curriculum/trunchi comun.

Core curriculum poate fi pus sub semn de egalitate cu curriculum de bază, curricumul obligatoriu, comun, general sau curricumul central.

Dacă trunchiul comun este obligatoriu din perspectiva curricumului central, curricumul la decizia școluii reprezintă oferta de discipline cuprinse de regulă în curricumul opțional.

Aici trebuie sa avem în vedere:

- curricumul aprofundat

- curricumul extins

- curricumul elaborat în școală

CDS creează specificitatea unității de învățământ și dă posibilitatea cadrului didactic de a veni în întâmpinarea dorințelor, intereselor, aptitudinilor copiilor.

Din perspectiva pedagogiei învățământului primar și preșcolar este necesar să se cunoască următoarele rapoarte:

Curriculum obligatoriu - curriculum opțional

Curriculum formal - curriculum informal

Curriculum național - curriculum local

Cadrul didactic trebiie să știe că curiculumul nhațional completează curriculum obligatoriu, adica trunchiul comun, dând posibilittaea cadrului didactic și copiilor să se realizeze o dezvoltare a copiilor prin intervenția personalizată - pertinentă a cadrului didactic

  
Ellia
#1

Si o schita pentru memorarea vizuala

  
Attachments