AnnaE
#0

Creatorii morali sunt mesageri divini de Pavel Corut

Analiza profunda a modului în care a evoluat Omenirea în ultimii 2000 – 3000 de ani, relativ bine cunoscuţi de noi, ne permite sa tragem câteva concluzii ştiinţifice deosebit de interesante. Sălbăticia şi ignoranta din urma cu doua – trei milenii au fost disipate lent dar sigur de forte ale progresului raţional, creator şi moral. Aceste forte au condus Umanitatea din neagra sălbăticie şi ignoranta până în stadiul actual de civilizare, stadiu pe care eu îl apreciez semicivilizat, ca sa nu spun semisalbaticit. Aceasta apreciere se bazează pe analiza realista a gradului de cunoaştere ştiinţifică, creativitate şi moralitate atins de majoritatea covârşitoare a populaţiei planetei noastre. Comparativ cu modelul ideal de om, suntem încă semicivilizaţi sau chiar semisalbatici. Cine nu e convins de aceasta afirmaţie e invitat sa mediteze asupra manifestărilor de ignoranta, lipsa de creativitate, imoralitate, violenta, necinste şi altor rele care frământa Societatea Umana actuala.

  Cine au fost forţele care au asigurat progresul Omenirii din sălbăticia tribala către actuala stare? Faptele ne obliga la un singur răspuns: creatorii morali au condus şi conduc Umanitatea din sălbăticie către deplina umanizare şi civilizare. În acest scop, ei folosesc mijloace cât se poate de pasnice: cunoaşterea ştiinţifică a tuturor componentelor Lumii în care trăim, creaţia pasnica de bunuri materiale şi valori spirituale utile oamenilor, impunerea unor reguli severe de morala şi drept în familii, naţiuni şi Societatea Umana. Prin contrast cu creatorii morali, inventatorii de ideologii politico-religioase au produs mari suferinţe Omenirii şi au frânat progresul acesteia. aşa cum observa scriitorul engley Jonathan Swift, persoana care face sa crească încă un fir de iarba acolo unde creştea numai unul face un serviciu mai mare Umanităţii decât cel mai faimos creator de sisteme metafizice.

  La o prima vedere, ni se pare ca adevăraţii eroi şi sfinţi ai Umanităţii, creatorii morali, au apărut şi au acţionat absolut întâmplător. În realitate, creatorii morali au fost şi sunt solii divini, inspiraţi de Marele Creator – Dumnezeu sa descopere, sa imagineze, sa inventeze şi sa creeze toate bunurile, valorile şi regulile care au asigurat şi asigura progresul continuu al Umanităţii. Cum altfel ne-am putea explica inspiraţia extraordinara a unor creatori care nu posedau nici studii, nici condiţii economice pentru a descoperi şi inventa bunuri şi valori care au revoluţionat cunoaşterea ştiinţifică? De exemplu, Thomas Alva Edison, inventatorul becului electric, gramofonului, tramvaiului electric etc. Nu poseda decât trei clase şi jumătate (a fost exmatriculat în clasa a patra, de o învăţătoare bigota), însa a depăşit toţi savanţii timpului sau. Inventatorul porţelanului european, Bernard Palissy era analfabet şi extrem de sărac. Astfel de exemple pot continua pe zeci de pagini. Ele ne duc la concluzia ca Dumnezeu conduce civilizarea şi progresul Umanităţii prin mesageri născuţi pământeni, care descoperă, inventează şi creează sub inspiraţie divina. Ca atare, solii religioşi imaginaţi de religiile sălbatice nu au nimic în comun cu Divinitatea şi progresul Omenirii; dimpotrivă, multi dintre ei au provocat şi provoacă grave confuzii şi conflicte între pământeni.

  Daca veţi studia enciclopedia descoperirilor, invenţiilor şi regulilor care au ridicat Umanitatea până în actualul stadiu de civilizare, veţi descoperi ceva deosebit de interesant: circa 90% din aceste invenţii au fost făcute de europizi (arieni), pe bătrânul nostru continent sau în Lumea Noua. Sa ne amintim câteva: motorul cu abur, războiul de ţesut, motorul cu explozie, telefonul, radioul, televizorul, avionul, naveta spaţială, iluminatul electric, tramvaiul şi locomotiva electrica, majoritatea medicamentelor de sinteza, ceasul, maşinile de tipărit, aparatul foto etc. Alături de aceste invenţii, sa ne amintim marile descoperiri ale arienilor: tabloul periodic al elementelor, majoritatea regulilor de fizica şi mecanica, sistemul heliocentric, legea atracţiei universale etc. În fine, cele mai importante reguli de morala şi drept, care au îngrădit bestia din oameni şi i-au forţat sa se civilizeze, au fost inventate tot de europizi. Ce proba mai sigura vreţi, spre a înţelege ca Dumnezeu a inspirat şi inspira cu precădere europizii pentru a conduce civilizarea Omenirii? Ciudat lucru, însa: arienii n-au inventat nici o religie, ci numai bunuri, valori şi informaţii ştiinţifice care au asigurat şi asigura progresul continuu al civilizaţiei umane. Marile religii (creştinismul, islamismul şi budhismul) au fost create în Orient, unde gradul de cunoaştere ştiinţifică şi creativitate au fost şi sunt mai scăzute. Concluzia? Dumnezeu a invalidat religiile şi a validat cunoaşterea ştiinţifică, creaţia de bunuri şi valori utile, comportarea morala.

  În mod normal, când vorbin de sfinţii şi eroii Umanităţii, ar trebui sa discutam despre Pitagora, Arhimede, Aristarh din Samos, Stephenson, Diesel, Marconi, Edison, Mendeleev, Ohm, Vuia, Vlaicu, Bleriot, Bell, Nobel etc. Ei, oamenii de ştiinţă şi inventatorii de reguli morale severe, au asigurat cu adevărat progresul Omenirii. Zeii şi sfinţii religioşi n-au contribuit cu nimic la aceasta opera măreaţă, inspirata divin.

  Progresul şi civilizarea se obţin prin lupta.

  Daca studiem istoria Omenirii din perioada relativ cunoscuta, descoperim ca luminatorii Umanităţii au fost relativ putini, comparativ cu marea masa de ignoranţi retrograzi sau inerţi. Un singur om a inventat telefonul, Graham Bell, însa miliarde de pământeni îl folosesc. Toţi călătorim cu avionul, însa numai cinci pământeni au contribuit la făurirea lui (Vuia, Vlaicu, Bleriot şi fraţii Wright). Toţi pământenii folosesc becul electric, însa numai Edison a fost inspirat să-l inventeze. Exemplele ar putea continua la nesfârşit.

  Ce s-a întâmplat cu luminatorii Omenirii, când şi-au prezentat descoperirile şi invenţiile inspirate divin, pentru a asigura oamenilor o viaţa mai buna? S-au repezit toţi să-i aplaude şi sa le aplice invenţiile? Nu, amicii mei! În majoritatea cazurilor, turmele ignorante şi îndoctrinate mistic au socotit ca descoperitorii şi inventatorii încălcau ordinea zeiasca şi i-au prigonit ori i-au ucis. aşa au păţit Aristarh din Samos şi Nicolaus Copernic, descoperitorii sistemului heliocentric. aşa au fost terorizaţi majoritatea savanţilor din Evul Mediu (Galileo Galilei, Leonardo da Vinci etc.). Giordano Bruno a fost ars pe rug în anul 1600, pentru ca afirmase un simplu adevăr: în Univers exista o pluralitate de lumi.

  Daca studiem lupta dintre minoritatea progresista şi majoritatea retrograda sau inerta, de-a lungul istoriei, ajungem la concluzia ca turmele ignorante, necreatoare şi imorale au acţionat cu bestialitate împotriva solilor divini. Progresul Omenirii a fost asigurat prin lupta dintre solii divini inspiraţi de Dumnezeu şi majoritatea conservatoare şi retrograda. Nici în prezent situaţia nu s-a schimbat. Desi majoritatea ignoranta, necreatoare şi imorala foloseşte toate mijloacele de trai modern inventate de creatorii morali, ea continua sa se închine la zei inventaţi de sălbatici, sa se opună progresului ştiinţific şi moral. Desigur, aceasta împotrivire violenta sau pasiva a retrograzilor şi inerţilor întârzie mult civilizarea şi progresul Umanităţii. Aceasta împotrivire este totodată un gest de rebeliune împotriva activităţii divine de civilizare deplina a Umanităţii.

  Impuneţi cultul creaţiei şi al creatorilor morali!

  În faza actuala de evoluţie, majoritatea populaţiei pământene practica destul de activ cultul zeilor inventaţi de sălbatici, cultul averii şi cultul falselor valori umane. Adevăraţii eroi ai Umanităţii, creatorii morali, sunt ţinuţi într-un con de umbra, desi majoritatea populaţiei foloseşte rezultatele descoperirilor lor. De exemplu, un mistic îţi poate spune zeci de zei, prooroci şi sfinţi, dar nu are habar cine a inventat becul care îi luminează casa, motorul maşinii sale, telefonul pe care îl foloseşte zilnic, televizorul, avionul etc. E corecta aceasta atitudine fata de cei care ne-au asigurat progresul, civilizarea şi un trai modern? Nu, amicii mei, nu e corect! Cultul zeilor şi sfinţilor care n-au făcut nimic pentru civilizarea Omenirii, întuneca pildele luminoşilor creatori morali.

  Un om bogat, chiar incult, necinstit, violent ori lovit de alte vicii, este mai mediatizat decât un inventator serios, ale cărui realizări ne îmbunătăţesc viaţa. Priviti şi dumneavoastră prin mass-media naţională şi externa. Ce vedeţi? Cultul averii, indiferent de modul în care a fost obţinută. Averea s-a transformat din mijloc în scop, devenind un obiect de cult. Desigur, nu fac apologia sărăciei, deoarece sunt conştient ca averea e un mijloc necesar culturalizării şi unui trai modern. Ea nu trebuie însa transformata în obiect de cult.

  Cultul falselor valori a însoţit Omenirea din sălbăticie şi până în prezent. În întunecatul Ev Mediu, un delirant mistic era mai bine apreciat decât orice savant. În prezent, inventatorii, inovatorii, creatorii şi alti savanţi sunt mai putin cunoscuţi decât urlătorii de muzica proasta, fotbaliştii, vedetele de televiziune sau cinema, starletele porno, politicienii de duzina, falşii elitişti şi alte categorii de „vipuri” fara nici o valoare umana. Societatea actuala practica cu frenezie cultul falselor valori, neglijând creatorii morali din toate domeniile de activitate.

  Cum putem schimba aceasta situaţie inacceptabila, în care promotorii progresului sunt marginalizaţi şi frânaţi în activitatea lor utila întregii societăţi?

  Iată câteva direcţii de acţiune:

  1. Străduiţi-vă sa deveniţi creatori morali, în limitele posibilităţilor psiho-fizice proprii! Nu veţi ajunge toţi savanţi şi descoperitori excepţionali. Fiecare însa puteţi contribui la progres, în oastea de creatori morali inspiraţi de Dumnezeu, prin creaţii de diverse mărimi şi valori. Un creator care plantează o livada contribuie la progresul Omenirii aproape la fel de mult ca inventatorul unui medicament sau aparat. Desigur, înainte de a crea, trebuie sa va însuşiţi solide cunoştinţe ştiinţifice, atât de cultura generala, cât şi din domeniul în care activaţi. Ştiinţele exacte, ştiinţele naturii şi ştiinţele despre om (anatomia, psihologia, sociologia etc.) va asigura o baza solida pentru a deveni creatori morali. Fiecare va puteţi perfecţiona personalitatea pentru a deveni creatori morali, aşa cum am arătat în cărţile „Clanul învingătorilor”, „Faceţi avere!”, „Către culmile succeselor (Formula fericirii)”, „Cartea creatorilor de bani”.

  2. Îndemnaţi şi convingeţi cât mai multe persoane sa devina creatori morali! Începeţi cu persoanele din propriile familii, din grupurile de amici, dintre vecini şi colegi de studii sau de munca!

  3. Popularizaţi cu tenacitate toţi creatorii morali cunoscuţi, începând cu cei români şi continuând cu cei străini!

  4. Programaţi-vă mental către succese obţinute pe cai morale, în domeniile pentru care sunteţi înzestraţi! Începeţi fiecare o creaţie (o afacere) cât de mica şi dezvoltaţi-o prin munca inteligenta!

  5. Combateţi argumentat, de pe poziţii de creatori morali, cultul zeilor sălbatici, al averii şi al falselor valori!

  6. Uniţi-vă cu alti creatori morali, pentru a descoperi, inventa şi crea împreuna cât mai multe bunuri şi valori utile oamenilor!

  7. Evitaţi discuţiile sterile, fara aplicaţii în viaţa concreta pe care o duceţi! Evitaţi misticismele, superstiţiile, bârfele, suetele pe teme minore (fotbal, muzica, religie, etc.)! Dramuiti-vă cu zgârcenie timpul şi energia psiho-fizica, încât sa învăţaţi şi sa creaţi cât mai mult!

  Cine îşi foloseşte cu înţelepciune timpul, energia psiho-fizica şi banii obţine întotdeauna mari succese.

  Aplicaţi aceasta regula, pentru a deveni creatori morali inspiraţi de Divinitate! Aveţi multiple posibilităţi de afirmare în România. Din totalul de noua milioane de hectare de pământ cultivabil, românii folosesc numai jumătate. Cine va transforma 4,5 milioane de hectare în vii, livezi, grădini, ferme înfloritoare? Românii importa aproape 50% din alimentele necesare traiului. Dumneavoastră trebuie sa reechilibraţi aceasta balanta. Românii exporta inteligenta şi creativitate umana pentru progresul şi prosperitatea altor naţiuni. În toate marile universităţi şi centre de cercetare din cele mai avansate naţiuni lucrează români, chiar în poziţii foarte înalte. De ce n-ar lucra acasă, pentru binele, prosperitatea şi civilizarea propriei naţiuni?

  Vremea discuţiilor sterile, pe teme pur teoretice sau banale, a trecut. Trebuie sa practicam brain-stormingul pe teme concrete, născătoare de idei creatoare şi aducătoare de profituri materiale sau morale. Va sugerez sa analizaţi temeinic ideile de afaceri din volumele „Vom trai omeneşte!”, „Faceţi avere!”, „Către culmile succeselor (Formula fericiri)” şi „Cartea creatorilor de bani”.

  După ce va informaţi şi hotărâţi ceea ce vi se potriveşte, apucaţi-vă serios de creaţie, în domeniul ales.

  Astfel, veţi contribui concret la impunerea cultului creaţiei şi al creatorilor, prin succesele dumneavoastră ştiinţifice şi economice.

SFÂRŞIT