AnnaE
#0

Dicţionarul de faţă se adresează studenţilor de la instituţiile de învăţămînt superior
cu profil economic şi îşi propune să fie un instrument de lucru util şi specialiştilor
din domeniul economiei, cetăţeni ai Republicii Moldova, vorbitori de limbă rusă.
Inventarul terminologic prezentat în dicţionar nu conţine toţi termenii din
domeniul economiei. Autorul a selectat pe cei mai frecvent întîlniţi în activitatea
economiştilor şi a contabililor, precum şi în textele de specialitate care se studiază lalecţiile practice.
Dicţionarul constă din două părţi:
- prima parte include circa 400 de termeni din domeniul economiei;
- partea a doua conţine aproximativ 150 de structuri terminologice şi definiţii
care explică cele mai importante procese şi fenomene economice.
Dicţionarul se adresează şi tuturor celor care, folosind în mod curent limba
română, au nevoie de informaţii şi lămuriri noi în legătură cu sensul unor termeni şi
structuri terminologice.

Attachments