AnnaE
#0

A a (=area) arie, suprafaţă
AAE (American Association of Engi-neers) Asociaţia
Americană a Inginerilor
abandon abandonare, părăsire; a abandona, a părăsi, a renunţa
abandonment (nav) abandon
abate (met) a (se) calma; a reveni, a face o revenire; (termo) a
slăbi, a micşora (focul, arderea); (TH) a risipi (fumul), a
abate, a reduce, a slăbi
abatement slăbire, reducere; (chim, met) calmare; (ec) rabat,
bonificaţie; (met) revenire; (termo) slăbirea focului / arderii;
risipirea (fumului)
abbreviate a prescurta
abbreviation abreviere
abeam (nav) (la) travers
Abel closed tester (chim, T) aparat Abel-Pensky închis
aberration aberaţie, abatere, deviaţie, deviere
ability capacitate, aptitudine, proprie-tate; putere; tărie; (ec)
solvabilitate
ability test examen de aptitudine
ability to flow (T, TH) fluiditate, capacitate de a curge / de
curgere
ability to maintain cutting power (mas-un) durabilitate a
sculei / a tăişului
ability of supply capacitate de aprovizionare
ABMTM (Associated British Machine-Tool Markers)
Societatea Britanică a Producătorilor de Maşini-Unelte
ablation scoatere / îndepărtare de material de pe suprafaţa unui
corp (prin vaporizare, topire, aşchiere, etc.)
ablative material material special pentru acoperiri asigurând
protecţie termică
able to work gata / apt / capabil de lucru / de muncă
abnormal anormal, neregulat; (TH) ne-corespunzător (calitativ,
dimensional)
abnormality anormalitate, anomalie, neregularitate
abnormal steel (met) oţel necorespunzător
aboard (ship) (nav) la bord
abolish a desfiinţa, a anula
abort a renunţa la o comandă / acţiune, a întrerupe (brusc) o
activitate / o procedură
about circa, aproximativ, cam; despre, de; cu privire la
about length lungime aproximativă
about-sledge hammer (met) baros
above-critical supercritic, supracritic
above-freezing peste punctul de congelare
above-grade de calitate excepţională
above-ground de suprafaţă; (de) pe sol; la suprafaţă, suprateran,
aerian
above-mentioned mai sus-menţionat
above par de calitate excepţională; peste nivelul obişnuit
above the level deasupra nivelului
abr. (=abridged) prescurtat
abradability abrazivitate
abradability index (TH) indice de abrazivitate
abradant abraziv (rar)
abrade a pregăti o suprafaţă în sensul măririi rugozităţii, a coji
(semifabri-cate metalice), a şlefui, a curăţa cu material abraziv
abrader (T) maşină de încercat la abraziune
abrading curăţire cu abraziv, şlefuire
abraser abraziv, material abraziv
abrasion abraziune, şlefuire, (mec) răzuire; (T) uzură abrazivă
abrasion hardness duritate / rezistenţă la abraziune
abrasion proof rezistent la abraziune
abrasion resistance rezistenţă la abraziune
abrasion resistant / resisting rezistent la abraziune / la uzură
abrazivă
abrasion test (T) test de rezistenţă la abraziune
abrasion tester (T) aparat de încercare la abraziune
abrasion testing încercare / testare la uzură (abrazivă)
abrasive abraziv; (met) nisip de sablare, material de şlefuit;
material abraziv
abrasive belt (mas-un) bandă abrazivă
abrasive belt grinding machine maşină de rectificat cu bandă
abrazivă
abrasive blade disc abraziv
abrasive blasting (met) împroşcare / curăţare cu material
abraziv
abrasive brick (mas-un) pilă abrazivă
abrasive cleaning (met) curăţire prin sablare, sablare
abrasive cloth pânză de şmirghel / abrazivă
abrasive cutting(-off) machine (mas-un) maşină de debitat cu
disc abraziv
abrasive cutting(-off) wheel (mas-un) disc abraziv pentru
debitare
abrasive disc / disk disc abraziv, piatră abrazivă / de polizor
abrasive dust (mas-un) praf de şlefuit, pulbere abrazivă
abrasive hardness (T) duritate la striere / la uzură prin frecare
abrasive material material abraziv
abrasive paper hârtie abrazivă / de şmirghel
abrasive paste pastă abrazivă / de rodaj
abrasive power pulbere abrazivă, şmirghel
abrasive resistance (T) rezistenţă la uzură abrazivă

Attachments
Dictionar tehnic englez-roman.pdf 3.88 Mb . 190 Views