Viewing Single Post
AnnaE
#0

Emoţional Freedom TechniquesTM

Un ajutor universal de vindecare

O nouă cale de abordare a sănătăţii

 

„Cauza tuturor emoţiilor negative este existenţa unei întreruperi în circuitul energetic al corpului”

          (c) Gary Craig 2004

 

          Mesaj special penţru cei ce descarcă acesţ manual din websiţe-ul nosţru.

          Acest manual este un punct de plecare – o introducere – în EFT. Este un însoţitor către video Cursul EFT extensiv şi NU intenţionează să fie o pregătire completă.

          Studiaţi acest manual şi aplicaţi sârguincios EFT pe voi înşivă şi pe alţii şi veţi obţine rezultate imediate şi adesea profunde. Aceasta este promisiunea EFT şi vă veţi convinge uşor dacă le aplicaţi aşa cum trebuie. Veţi întâlni şi situaţii când vă veţi poticni şi vă veţi scărpina în cap întrebându-vă

          „De ce nu merge în cazul ăsta? „sau „De ce merge la toţi şi la mine nu? „sau „De ce pare să aibă efect permanent în unele cazuri şi în altele doar temporar?” sau Sau. Sau.

          Aceste întrebări au toate răspuns dar răspunsurile nu le aflaţi într-un astfel de manual. Ele vin din experienţă şi dintr-o pregătire mai temeinică. Un terapeut aspirant poate învăţa cartea pe dinafară dar, după asta, el trebuie să observe procesul în acţiune, de la cei care îl stăpânesc deja. Aplicarea EFT este o artă demonstrată din abundenţă în casetele noastre video şi audio. Aceia care doresc să-şi însuşească temeinic această artă vor avea nevoie de pregătire suplimentară.

          Notă către psihiatri, psihologi, medici şi alţi membri ai profesiilor medicale:

          Acest curs reprezintă o deviere radicală de la tehnicile convenţionale. Utilizat corect, el ar trebui să vă multiplice abilităţile de multe ori.

          Totuşi, vă rog să luaţi la cunoştinţă că el se adresează atât profesioniştilor cât şi neprofesioniştilor şi deci este scris într-un stil degajat, uşor de înţeles pentru toţi. Autorul şi-a bătut mult capul pentru a aduce acest instrument medical remarcabil în faţa publicului într-un mod practic şi pentru asta a evitat intenţionat imaginea oarecum scolastică, greu de înţeles, a unei cărţi ştiinţifice oficiale.

          Cu toate acestea, acurateţea şi integralitatea pretinse de regulă de profesionişti au fost menţinute, chiar dacă prezentarea a fost presărată cu metafore şi artificii. Această abordare este bineînţeles neconvenţională, dar la fel sunt şi Tehnicile de Eliberare Emoţională. Dacă aţi căutat convenţionalul, aţi nimerit-o greşit.

          Calea Uşoară pentru a Învăţa Acest Curs.

          Această secţiune este importantă. Vă va salva pierderea inutilă de timp şi vă va mări eficienţa cu EFT.

          Este omeneşte (şi eu mă fac vinovat de asta) ca începătorii să arunce o privire în acest manual pentru a spicui câteva idei şi apoi să treacă direct la ispititoarele casete video. Procedând astfel, în timp, vă va costa pentru că vă veţi lovi de excepţii. Spre exemplu, veţi avea impresia că în casetele video eu contrazic ceea ce prezint în acest manual. Nu e aşa. Pur şi simplu folosesc scurtături eficiente (care pot micşora timpul necesar la mai puţin de jumătate) şi mă bazez pe concepte dezvoltate în capitolele anterioare ale cursului. În plus, termeni importanţi precum „aspecte”, „inversare psihologică” şi „toxine energetice” nu pot fi înţelese corect fără fundamentarea anterioară. Toate acestea sunt explicate şi detaliate într-o manieră uşor de înţeles dacă urmăriţi cursul în ordinea corectă.

          Eu am cheltuit doi ani şi o grămadă de bani pentru a aduna laolaltă EFT în aşa fel încât să fie uşor de învăţat. Deci Permiteţi-mi să accentuez sugestia de a urmări cursul EFT în ordinea în care este prezentat. Aceasta este calea uşoară. Altfel, alegeţi calea cea grea. Este ca şi cum aţi citi o carte începând cu capitolul 1, apoi sărind la capitolul 8, întorcându-vă la capitolul 4 şi, fără a mai citi restul capitolelor, să vă închipuiţi că le ştiţi deja.

          Gata cu asta. Am spus destul. Calea Uşoară pentru a învăţa Cursul EFT

 

          Partea I – Noţiunile de Bază

          1. Mai întâi, citiţi secţiunea notată PARTEA I din manual, parcurgând secţiunile în ordine. Este important să procedaţi aşa, chiar dacă sunteţi un terapeut experimentat, pentru că porţiunile ulterioare ale cursului sunt construite pe idei şi terminologii conţinute în aceste pagini.

          Capitolul principal din Partea I are titlul „Reţeta de Bază”. El acoperă în detaliu noţiunile de bază ale metodologiei de vindecare prin EFT şi este punctul de plecare pentru tot restul EFT. După cum veţi învăţa în Partea a Il-a, totuşi, rareori veţi avea nevoie să treceţi prin toată Reţeta de Bază. Diferite scurtături sunt aproape întotdeauna suficiente. Cu toate acestea, aveţi nevoie să ştiţi Reţeta de Bază în întregime, ca un fundament, astfel încât să puteţi utiliza cele mai potrivite scurtături şi să stăpâniţi pe deplin arta EFT. După ce aţi terminat de citit Partea I, nu mergeţi direct la Partea a II-a. Asta vine mai târziu.

          2. Apoi, studiaţi casetele video pentru Partea I. Sunt trei şi se recunosc prin etichetele imprimate cu albastru.

          Caseta 1a abordează Partea I din acest manual şi vă arată fiecare punct de ciocănit şi toate secvenţele din Reţeta de Bază. Caseta 1b conţine şedinţe ce folosesc toată Reţeta de Bază, adresată să rezolve intensa frică de apă a unui bărbat numit Dave. Vă rog să remarcaţi că aceasta este singura dată din tot cursul EFT când Reţeta de Bază este folosită în întregimea ei. Am procedat astfel numai în scopul de a vă oferi o imagine completă a secvenţelor fundamentale. Restul tuturor şedinţelor din acest curs folosesc scurtături. Teama de apă a lui Dave este un caz complicat prin aceea că există mai multe aspecte ce trebuie rezolvate înainte ca problema să dispară. E un caz ideal pentru educaţia voastră. Chiar dacă întreaga şedinţă ţine doar o oră (inclusiv un interviu extins înainte ca procesul EFT să înceapă), ea este, după standardele EFT, prea incomodă. Folosind scurtături, cazul ar fi putut fi terminat într-un timp mult mai scurt.

          Casetele 2a, 2b şi 3 vă continuă educaţia arătându-vă o şedinţă în grup şi mai multe şedinţe individuale. Din acestea puteţi înţelege mai bine puterea EFT, pe măsură ce priviţi versiunile prescurtate ale Reţetei de Bază în acţiune, pentru o mare varietate de probleme. Totuşi, scurtăturile nu sunt încă explicate. Ele vin în Partea a II-a.

          3. Apoi, revedeţi paginile 43-46 din acest manual (redate pe casetele audio) şi apoi studiaţi casetele audio pentru a auzi istoriile mai multor cazuri şi comentariile acestora. Scopul acestor casete nu este să vă înveţe cum să aplicaţi Reţeta de Bază. Asta se face în altă parte în curs. Scopurile lor sunt mai degrabă: (1) să vă convingă mai bine de larga varietate de probleme cărora se adresează EFT, (2) să vă facă să înţelegeţi mai bine rolul pe care-l joacă adesea „aspectele” în acest proces şi (3) pentru a vă permite să cunoaşteţi ce răspunsuri diferite au oamenii la aceste proceduri (toate variantele de la entuziasm la neîncredere precaută).

          Partea a Il-a – Avansată

          1. Mai întâi citiţi Partea a II-a din manual, parcurgând toate secţiunile în ordine. Aici veţi face cunoştinţă cu Impedimentele la Perfecţiune (inclusiv Toxinele Energetice), Scurtături şi alte indicaţii ajutătoare pentru a obţine cât mai mult din aplicarea EFT.

          2. Apoi studiaţi casetele video din Partea a II-a. Sunt 8 şi se recunosc prin etichetele imprimate cu roşu. Caseta video nr. 1 din Partea a II-a serveşte ca punte de legătură între Partea I şi Partea a II-a şi e important să o vizionaţi. Restul casetelor din Partea a II-a dezvăluie şedinţe şi discuţii pe viu, care expun arta EFT. Acestea sunt şedinţe reale, exact ca şi când s-ar petrece acum în faţa voastră şi sunt o comoară de exemple cu EFT în acţiune. Ele prezintă în profunzime arta EFT şi ar trebui studiate de mai multe ori pentru a înţelege cât mai mult din ele.

 

        CUPRINS:

          EFT Partea I.

          O scrisoare deschisă.1

          Un dar nepreţuit.3

          Mărturii scrise.4

          Chestiuni de legalitate8

          Ce vă oferă acest curs10

          Eliberare emoţională 10

          Simplitate. 10

          Scepticism sănătos 11

          Istorii de cazuri. 12

          Repetiţie. 13

          Ştiinţa din spatele EFT 14

          Un inginer abordează ştiinţa psihologiei 14

          Sistemul energetic al corpului16

          Prima experienţă a doctorului Callahan 17

          Descoperirea. 17

          Conceptul reviziei 100% 19

          Reţeta de Bază.20

          Ca şi coacerea cozonacului20

          Ingredientul 1 Pregătirea20

          Ingredientul 2 Secvenţa23

          Ingredientul 3 Gama celor 9 acţiuni25

          Ingredientul 4 Secvenţa (iarăşi)25

          Fraza de aducere aminte 26

          Ajustările din rundele următoare27

          Trucuri despre cum să aplicaţi EFT28

          Testarea. 28

          Aspecte.29

          Perseverenţa răsplătită29

          Fiţi cât mai concreţi posibil29

          Efectul generalizator30

          Încearcă pentru orice! 30

          EFT pe scurt.30

          EFT pe o singură pagină32

          Întrebări şi răspunsuri 33

          Istorii de cazuri.36

          Cazul 1 – Teamă de vorbit în public36

          Cazul 2 – Astm.36

          Cazul 3 – Abuz sexual37

          Cazul 4 – Anxietate şi ronţăit de unghii37

          Cazul 5 – Teamă de păianjeni37

          Cazul 6 – Dependenţă de cafea38

          Cazul 7 – Alcoolism 38

          Cazul 8 – Jale.38

          Cazul 9 – Frică de ace38

          Cazul 10 – Dependenţă de alune39

          Cazul 11 – Durere fizică39

          Cazul 12 – Durere de şale39

          Cazul 13 – Vinovăţie şi insomnie39

          Cazul 14 – Constipaţie 39

          Cazul 15 – Ruşine fizică 40

          Cazul 16 – Lupus.40

          Cazul 17 – Colită ulceroasă40

          Cazul 18 – Atac de panică41

          Cazul 19 – Teamă de ascensoare41

          Videocasetele pentru Partea 142

          Videocaseta 1a.42

          Videocaseta 1b.42

          Videocaseta 2a.42

          Videocaseta 2b.42

          Videocaseta 3. 42

          Audiocasetele pentru Partea 143

          Citiţi următoarele, înainte de a asculta casetele43

          Cuprinsul casetelor44

          EFT Partea a II-a47

          Impedimente la Perfecţiune48

          Aspectele.48

          Inversarea psihologică48

          Respiraţia claviculară51

          Toxinele energetice52

          Scurtături. 55

          Scurtarea secvenţei55

          Eliminarea pregătirii55

          Eliminarea gamei celor 9 acţiuni55

          Rotirea ochilor de la podea la tavan56

          Arta scurtăturilor56

          Videocasetele pentru Partea a II-a56

          Videocaseta 1 – Recapitulare56

          Videocaseta 2 – Exemple din audienţă56

          Videocaseta 3 – Probleme emoţionale 156

          Videocaseta 4 – Probleme emoţionale II56

          Videocaseta 5 – Probleme fizice57

          Videocaseta 6 – Dependenţe57

          Videocaseta 7 – Toxine energetice, fobii şi perseverenţă57

          Videocaseta 8 – Probleme obişnuite, întrebări şi răspunsuri57

          Anexă.58

          Folosirea EFT în temeri şi fobii59

          Întrebări şi răspunsuri 60

          Folosirea EFT pentru amintiri traumatice61

          Întrebări şi răspunsuri61

          Folosirea EFT pentru dependenţe63

          Problema renunţării64

          Cum să vă adresaţi unei dependenţe64

          Cum să vă adresaţi unei pofte65

          Adresarea la evenimentele specifice care vă provoacă anxietatea65

          La ce vă puteţi aştepta67

          Întrebări şi răspunsuri68

          Folosirea EFT pentru vindecare fizică69

          Încercaţi pentru orice69

          Întrebări şi răspunsuri69

          Folosirea EFT pentru îmbunătăţirea imaginii depsre sine71

          Cauza unei proaste imagini despre sine,.71

          Metafora pădurii şi a copacilor72

          Generalizare.72

          Fiţi un observator.72

          Cum procedaţi.73

          Cuprinsul casetelor video şi audio cu EFT73

          O schemă de utilizare a EFT80


Attachments