AnnaE
#0

S-a întâmplat odată ca un Negustor, odi­nioa­ră foarte înstărit, irosindu-și averile, să fie nevoit să se mute într-o mică fermă de la țară, împreună cu cei trei fii și cele trei fiice ale sale. Fetele mai mari fură foarte ne­mul­țu­mite de cele întâmplate, dar mezina, care se numea Fru­moasa, încercă să-și mângâie tatăl și să transforme umi­la lor locuință într-o casă primitoare.

Într-o zi însă omul se hotărî să plece într-o călătorie în­depărtată, ca să-și caute norocul, iar fetele veniră să îi ureze drum bun. Surorile mai mari îl rugară să le aducă la în­toarcere niște cadouri scumpe, dar Frumoasa de-abia în­drăz­ni să îi ceară tatălui să îi culeagă un trandafir. La îna­poiere, Negustorul zări niște trandafiri minunați în cur­tea unui castel și, gândindu-se la Frumoasa lui, se opri să cu­leagă câțiva. Dar nu trecu mult și lângă el răsări ca din pă­mânt o Bestie hidoasă. Creatura îl întrebă pe Negustor cum de în­drăz­nește să îi atingă florile. Apoi își puse în gând să-l omoare pe bietul om. Negustorul îi ceru îndurare, spu­nân­du-i că a vrut să culeagă doar un trandafir pentru că fiica lui, Fru­moa­sa, îl rugase să-i aducă o asemenea floare la întoarcerea acasă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarcati cartea de citit pdf de la atasamente

 

 

 

 

 

 

Attachments
Frumoasa si Bestia.pdf 67.35 Mb . 155 Views