Viewing Single Post
AnnaE
#1

Aplicații - Fonetică - Exerciții

 

1. Ce este fonetica ?

2. care sunt sunetele limbii române ?

3. Cum se redau în scris sunetele ?

4. Scrie cinci cuvinte care conțin numai vocale și consoane.

5. Scrie cinci cuvinte care conțin vocale, semivocale și consoane.

 

 

6. Ce sunt diftongii ? Exemplifică.

 

7. Ce sunt triftongii ? Exemplifică.

 

8. Scrie numărul de litere si de sunete din cuvintele:

a) zece................................................... ..............

b) lux  ....................................................... ...........

c) chip ....................................................... ..........

d) geantă ....................................................... .....

e) magiun ....................................................... ....

f) unghi  ....................................................... .......

9. Se dau cuvintele: cheie, vedeau, știucă, real, grâu, miau, floare, iaz, zmeioacă, mereu.

Scrie pe cele trei coloane cuvintele care conțin diftongi, triftongi și hiat.

 

Diftongi                                                          Triftongi                                             Hiat

............................                              .......................................                   .....................................

............................                              .......................................                   .....................................

............................                              .......................................                    ....................................

 

10. Scrie câte un cuvânt în care grupurile de sunete „eu”, „ia”, să fie pe rând diftongi și hiat.

 

11. Desparte în silabe cuvintele de mai jos și scrie regula pe care ai folosit-o:

covrig...........................................                                            printre.........................................

aude............................................                                            jertfă   ........................................

sculptură......................................                                           atletic  ........................................

nevinovat.....................................                                           preface ......................................

îmbogățire ..................................                                            inestetic ....................................

 

12. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele de mai jos, respectând sensul fiecăruia, dat de accentul specificat: 

copii - copii          imobil - imobil

 

 

 

13. Desparte în silabe următoarele cuvinte și pune semnul „/” pe silaba accentuată:

                      cafea, bolnav, antic, simbol, februarie, duminică.

 

14. Scrie câte două cuvinte în care sunetul „x” să se pronunțe „cs” și „gz”