Viewing Single Post
AnnaE
#2

APLICAȚII - FONETICĂ - FIȘA II - EXERCIȚII

 

1. Se dă textul:

   „În vremea veche trăia un împărat întunecat și gânditor ca miazănoaptea și avea o împărăteasa tânără și zâmbitoare ca miezul luminos al zilei” (Mihai Eminescu)

 

a) Scrie din textul dat cuvintele care conțin diftongi.

....................................................... ..............................................

....................................................... ..............................................

b) Desparte în silabe cuvintele următoare și precizează regula folosită: 

vremea    ...............................................

împărat    ...............................................

miazănoaptea ........................................

tânără      ................................................

c) Scrie numărul de litere și de sunete din cuvintele:

- veche     .................................................

- cenușă   .................................................

- ghiozdan ................................................

- ciorap     .................................................

 

2. Scrie exemple de cuvinte în care grupurile „io” și „au” să fie pe rând diftongi și hiat.

....................................................... .............

....................................................... .............

 

3. Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare cuvânt de as, respectând sensul fuecăruia, dat de accentul specificat: veselă - veselă; război - război.

 

4. Alcătuiește enunțuri în care să folosești cuvinte ce conțin triftongi.

 

....................................................... ...........................

....................................................... ............................

....................................................... ............................

 

5. Desparte în silabe următoarele cuvinte și pune semnul „ / ” pe silaba accentuate:

dușman   - ................................................

sever       - ................................................

prevedere - ...............................................

ianuarie   - .................................................

fenomen  - ................................................

ciment     - .................................................