AnnaE
#0

Conversiunea (Schimbarea valorii gramaticale) este procedeul de îmbogățire a vocalarului care constă în formarea unor cuvinte noi prin trecerea acestora de la o parte de vorbire la alta.

 

Prin conversiune se obțin:

 

1. a) substantive (din adjective, prin articulare cu articol hotărât, nehotărât sau demonstrativ-adjectival;

Exemplu: Cel bun este apreciat. 

                Admiră verdele pădurii.

               Își luase un dulce din raftul acela.

   

     b) din verbe la supin, prin articulare cu articol hotărât sau nehotărât;

Exemplu:  Avea un scris frumos.

                 Mersul la munte îl odihnește.

 

     c) din verbe la participi prin articulare cu articol hotărât sau nehotărât;

Exemplu:  Cântatul prin pădure ne înviorează.

                 Văzuse doi răniți în râpă.

 

      d) din verb la gerunziu, prin articluare cu articol hotărât.

Exemplu: Suferind s-a vindecat repede.

  

      e) din pronume personal, prin articulare;

Exemplu: Recunoaște bucuria eului liric.

 

      f) din interjecție, prin articulare;

Exemplu: Nu-i dispare oful din inimă.

 

      g) din adverb, prin articulare.

Exemplu: Îi mulțumește pentru binele făcut.

 

2. Adjective (acordate în gen număr și caz cu substantivul determinat):

     a) din verbe la participiu;

Exemplu: Admira caișii înfloriți.

 

     b) din verb la gerunziu;

Exemplu: Steaguri fluturânde vestesc victoria alor noștri.

 

     c) din pronume (posesiv, demonstrativ, relativ, negativ, interogativ, nehotărât, de întărire)

Exemplu: În povestea voastră nu regăsește niciun personaj pozitiv.

 

 3. Adverbe

     a) din adjective

Exemplu: Toți au lucrat corect.

     

      b) din substantive care denumesc zilele săptămânii, anotimpurile sau părți ale zilei

Exemple: Iarna soarele este mai rece. 

                Ne vedem duminică.

                Au plecat dimineața.

 

       c) din verbe la participiu

Exemplu: Vorbiseră deslușit pentru a fi înțeleși.

 

       d) din conjuncție

Exemplu: Iar va ploua.

                A răspuns și el.

 

4. Prepoziții

     

         a) din adverbe și locuțiuni adverbiale

Exemplu: Stătea în mijlocul casei.

                Avionul zboară deasupra orașului.

 

       b) din substantiv

Exemplu: Grație vouă au câștigat meciul.

 

       c) din verb la participiu

Exemplu: Datorită sfatului primit a fost premiat.

 

De reținut : Valoarea morfologică cuvintelor se stabilește numai în context.

 

 

 

AnnaE
#1

Aplicatii - Exerciții recapitulative 

 

 Se dă textul:

    „Acea gridin-oțelită înspre Dunăre o mână

     Iar în urma ei se-ntinde falnic armia română”         (Mihai Eminescu, Scrisoare III)

 

1. Arătați prin ce mijloc de îmbogățire a vocabularului s-au format cuvintele : oțelită, înspre, în urma.

....................................................... .........................

....................................................... .........................

....................................................... .........................

 

2. Precizați valoarea morfologică a cuvântului falnic din text, apoi alcătuiți enunțuri în care același  cuvânt să aibă două valori morfologice diferite de text.

....................................................... ..........................

 

3. Scrieți câte un sinonim neologic pentru cuvintele armie, falnic.

....................................................... ...........................

....................................................... ...........................

 

4. Alcătuiți enunțuri cu omonimul cuvântului mână.

....................................................... ............................

 

5. Alcătuiți câte un enunț folosind cuvântul grindină cu sens propriu și cu sens figurat.

....................................................... ............................

....................................................... ............................

 

6. Grupați pe două coloane următoarele cuvinte: cătră, vornic, mulțămit, boieri, perje, stolnic, vătaf.

 

 

7. Alcătuiți cel puțin cinci enunțuri cu verbul polisemantic a trece.

....................................................... ...................

 

8. Indicați antonmele neologice ale cuvintelor: avar, cuviincios, agreabil, transparent, dificil.

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

9. Alcătuiți enunțuri cu paronimele: geantă / jeantă;  enervat /  inervat;  dependență /  dependință

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................

....................................................... ....................................